Nye priser på foreldrebetaling

Foreldrelaget har vedtatt å sette ned prisene på foreldrebetalingen fra 1.november 2019:

100% plass (5 dager i uka): 2500,- pluss 300,- i kostpenger

80% plass (4 dager i uka): 2000,- pluss 240,- i kostpenger

60% plass (3 dager i uka): 1500,- pluss 140,- i kostpenger

 

Det ble også vedtatt å stryke tilbud om 40% plass